tajwiidka Quraanka

Nabigu wuxuu yidhi SCW “Qofka Quranaka si Qurux badan u akhriya wuxuu la jir la yahay Malaa’ikta KIRAAMU AL-BARARA”

Quraanka oo aad si sax ah u akhridaa waxaad kula Ajar Noqonaysaa Malaa’igta Kiraamu Al-Barara oo Quraanka si QUrux badan u akhriya.

tajwiidka Quraanka

Ardayga u baahan in laga dhiso akhriska iyo kicinta Quraanka Waxa Dugsigu u diyaariyay manhaj iyo Qaabka ugu haboon ee ardaygu Quraanka ku akhrin karo Quraanka si sax ah oo Tajwiid leh.

Waxa macalimiitu dugsiga ardayga Baranaya Qiraa’da Quraanka loo diyaariyaa inuu Quraanka si Fudud uga akhrisan karo Kitaabka isagoo ku akhrinayta Tajwiid.

ARDAYDA DUGSIGA
+
MACALIMIINTA
+
ARDAYDA DHAMAYSAY
+

FEEGA DUGSIGA - BISHII ( 1 ARDAY)

$ 30

Normal Bundle

✔️ 1 week oo bilash ah tijaabi
✔️ Dooro Waqtiga Kugu Haboon
✔️ Macalimiin Aqoon leh
✔️ Ku Baro Gurigaaga
HADDA IS-QOR

$ 50

Special Bundle

✔️ 1 week oo bilash ah tijaabi
✔️ Dooro Waqtiga Kugu Haboon
✔️ Macalimiin Aqoon leh
✔️ Ku Baro Gurigaaga
HADDA IS-QOR